Jūsu grozs ir tukšs
Kopā
€0.00
Nopirkt
0
Latviešu
Valoda: Latviešu
0

PĀRBAUDES UN SERTIFIKĀTI

​Atbilstības deklarācija STAFOR HHO sistēmām.

Šī dīzeļmotora atgāzu absorbcijas (K l/m) pārbaude BMW 530d ar STAFOR HHO ūdeņraža ģeneratoru pierāda k l/m kritumu līdz 98%.

​PĒTĪJUMI UN INOVĀCIJAS

1975


Pētījumi 1975.gadā izskatīja kā ūdeņradis uzlabo benzīna degšanu. John Houseman un D.J. Cerini no Jet Propulsion Laboratory sagatavoja ziņojumu, kas paredzēts autotehnikas inženieru sabiedrībai ar nosaukumu "Ūdeņraža "pēc pieprasījuma" ģenerators kā daļēja ūdeņraža iesmidzināšana iekšdedzes dzinējā". F.W. Hoehn un M.W. Dowy no Jet Propulsion Laboratory, sagatavoja ziņojumu Devītajai enerģijas pārveidošanas inženierijas konferencei ar nosaukumu "Priekšizpēte un demonstrēšana - autotransporta līdzeklis, ko darbina ar ūdeņradi bagātināts benzīnu".

1977

Tika veikts pētījums, kurā izmantoja ūdeņradi kā papildus degvielu, lai nodrošinātu 1969.gadā ražota benzīna dzinēja darbu. Pētījumā pierādīts, ka lielāks ūdeņraža degšanas ātrums ir spējīgs paaugstināt efektīvo benzīna dzinēja darbības diapazonu. 

Ūdeņraža un fosilās degvielas maisījuma sadedzināšanai iekšdedzes dzinējos ir potenciāls, kas rada zemu gāzu emisiju un augstāku dzinēja siltuma efektivitāti vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, papildus skābeklis oksidē nesadegušo ogļūdeņradi un oglekļa monoksīdu. Otrkārt, papildus skābeklis pazemina maksimālo degšanas temperatūru, kas nomāc slāpekļa oksīdu veidošanos. Treškārt, zemāka sadegšanas temperatūra palielina degvielas maisījuma īpatnējo siltumenerģijas koeficientu, samazinot disociācijas zaudējumus. Ceturtkārt, ņemot vērā īpatnējās siltumenerģijas koeficienta palielināšanos, kopējā degšanas cikla siltuma efektivitāte arī palielinās, kas savukārt dod iespēju palielināt degvielas ekonomiju.

​​2002

Pētījumi, kas veikti 2002.gadā liecina, ka ūdeņraža "pievienošana" dabasgāzei uzlabo tās degšanu. Tāpat secināts, ka ūdeņraža "pievienošana" samazina ogļūdeņražu emisiju un NOx izmešus.

2006

Ūdeņraža izmantošana automatizētai virzuļdzinēju darbībai ar "liesu" dabas gāzes maisījumu (HALO).

Divi galvenie izaicinājumi dabasgāzes dzinējiem, ko izmanto koģenerācijas mērķiem ir aizdedzes svece kalpošanas laiks un augsta NOx emisija. Izmantojot ūdeņraža piejaukumu (HALO), šie divi izaicinājumi tiek vienlaikus atrisināti. HALO darbība, kā norādīts šajā projektā, nodrošina stabilu motora darbu pie "liesa" dabas gāzes maisījuma (relatīvā gaisa/degvielas attiecība 2), kas praktiski izslēdz NOx emisiju kā arī pagarina aizdedzes sves darba mūžu

2007

Galīgais ziņojums no ASV Valsts departamenta Federālās satiksmes drošības administrācijas - vadlīnijas ūdeņraža izmantošanai komerciāliem transportlīdzekļiem.

2008

Atjaunojamās enerģijas centrs, Progresīvās ražošanas un inženierzinātņu, Dienvidaustrālijas Universitāte, SA 5095, Austrālija (Sustainable Energy Centre, School of Advanced Manufacturing and Mechanical Engineering, University of South Australia, Mawson Lakes, SA 5095, Australia).

Izmantojot ūdeņradi kā piedevu, lai uzlabotu dīzeļa dzinēja darbību ir pētīta un vairāki zinātnieki to turpina pētīt, rezultāti ir ļoti daudzsološi. Tomēr problēmas, kas saistītas ar tīra ūdeņraža ražošanu un uzglabāšanu šobrīd ierobežo šīs tehnoloģijas piepielietošanu dīzeļa dzinējos. Ūdeņraža un skābekļa (HHO) ģeneratoriem, kas darbojas "pēc pieprasījuma", izmantojot ūdens elektrolīzi, ir ievērojams potenciāls, lai pārvarētu šo problēmu. Šis raksts ir vērsts uz HHO gāzes spēju uzlabot dīzeļdzinēja darbu novērtēšanu. Eksperimentālās pārbaudes tika veiktas ar pastāvīgu ātrumu, mainot slodzi un HHO gāzes apjomu. Rezultāti liecina, ka izmantojot 4,84%, 6,06% un 6,12% HHO gāzes piejaukumu no kopējā dīzeļdegvielas ekvivalenta dzinēja darbības siltuma efektivitāte palielinājās no 32,0% līdz 34,6%, no 32,9% līdz 35,8% un no 34,7% līdz 36,3%, attiecīgi par 19 kW, 22 kW un 28 kW. Gala rezultātā degvielas ietaupījums 15,07%, 15,16% un 14,96%. HC, CO2 un CO emisija samazinājās.

2010

Ali Can Yilmaz, līdzautors pētījumam "Effect of hydroxy (HHO) gas addition on performance and exhaust emissions in compression ignition engines", International Journal of Hydrogen Energy (2010.gads).